Política cookies llarga

Política de privacitat de www.fruitabona.com

Aquesta aplicació recull algunes dades personals dels seus usuaris.
Responsable de tractament de les dades i titular: Fruitabona
Classes de dades recollides
Entre les classes de dades personals que aquesta aplicació recull, ja sigui directament o mitjançant tercers, es troben: Cookie i Dades d’ús.Altres dades personals recollides poden trobar descrits en altres apartats de la present política de privacitat o en un text explicatiu específic mostrat contextualment en el moment de la recollida d’aquestes dades.
Les dades personals poden ser proporcionats per l’usuari per la seva pròpia voluntat, o bé ser recollits automàticament durant la utilització d’aquesta aplicació.
Llevat que s’indiqui el contrari, l’ús de galetes – o d’altres mitjans de seguiment – per aquesta aplicació o pels propietaris de serveis de tercers utilitzats per aquesta aplicació té com a finalitat la identificació dels usuaris i el registre de les seves preferències, amb l’única finalitat de prestar el servei sol·licitat per l’usuari.
La negativa de l’usuari a proporcionar certs Dades Personals podria impossibilitar a aquesta Aplicació la prestació dels seus serveis.

L’Usuari assumeix la responsabilitat per les Dades Personals de tercers publicats o compartits mitjançant aquesta Aplicació i declara que té el consentiment d’aquests tercers per proporcionar les Dades al Titular.
Modalitat i lloc del Tractament de les Dades recollides
Modalitats de Tractament

El responsable de Tractament tractarà les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptar les mesures de seguretat apropiades per impedir l’accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzats de les dades.
El tractament de Dades es realitza mitjançant ordinadors i / o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més del responsable de Tractament, en alguns casos podran accedir a les Dades certes categories de persones encarregades relacionades amb el funcionament de la pàgina (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d’administració de sistemes) o contractistes externs que prestin serveis al responsable de tractament (com ara proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, “hosting providers”, empreses d’informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats pel Titular com encarregats del tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al responsable de Tractament en qualsevol moment una llista actualitzada d’aquestes persones.
lloc

Les Dades seran tractades a la seu operativa del Responsable de Tractament, així com en altres llocs en què es troben situades les parts que també estiguin involucrades en el tractament. Per a més informació, si us plau poseu-vos en contacte amb el Responsable de Tractament.
Període de conservació

Les Dades seran tractats durant el termini necessari per a prestar el servei sol·licitat per l’Usuari, o el que es requereixi en funció de les finalitats descrites en aquest document, i l’Usuari tindrà en tot moment la facultat de sol·licitar la interrupció del seu Tractament o la cancel·lació de les dades.
Finalitat del Tractament de les Dades recollides

Les Dades relatives a l’Usuari són recollits per permetre al titular la prestació dels seus serveis, així com per a les següents finalitats: Estadístiques.

Les Dades Personals utilitzats per a cada finalitat són descrits en els apartats específics d’aquest document.
Informació detallada del tractament de les Dades Personals

Es recullen dades Personals per a les finalitats i utilitzant els següents serveis:

Estadístiques

Informació addicional sobre la recollida de dades i el seu tractament
defensa jurídica

Les Dades Personals de l’Usuari podran ser utilitzats per a la defensa jurídica del titular en judici o en les fases prejudicials prèvies a un possible plet derivat de l’ús abusiu per part de l’Usuari d’aquesta Aplicació o dels serveis relacionats.
L’Usuari és conscient que el Titular pot ser requerit per autoritats públiques per tal de revelar Dades Personals.
Informació addicional sobre les Dades Personals de l’Usuari

A més de les informacions contingudes en aquesta política de privacitat, aquesta Aplicació podrà proporcionar a l’Usuari informació contextual relativa a serveis específics o a la recollida i tractament de les Dades Personals.
Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i el manteniment, aquesta Aplicació i qualssevol altres serveis de tercers que s’utilitzin podran recollir un Log del sistema, és a dir, arxius que registrin les interaccions i que poden contenir Dades Personals, com ara l’adreça IP de l’Usuari.
Informació no continguda en aquesta política de privacitat

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la Recollida i el Tractament de les Dades Personals al Responsable de Tractament. Trobareu la Informació de contacte a l’inici del Present document.

Exercici dels Drets pels Titulars de les Dades

Els titulars d’una Els que es refereixen les Dades Personals Tenen Dret a Obtenir en any Moment La confirmació que aquests han Estat emmagatzemats pel Responsable de tractament, un conèixer contents i Orígens, verificar do exactitud o completades Sol·licitar Que siguin, cancel·lats, actualitzats o rectificats, una cua de siguin anonimitzades OA que es bloquegin Aquells Dades Personals que estan essent tractats en contravenció de les lleis, Així Com, a oposar-se al seu treatment per QUALSEVOL motiu m legítim. Les Sol·licituds hauran de remetre al responsable de Tractament utilitzant els Comuniqui Amb mi indicats anteriorment.

This Aplicació: sol·licituds no permet “Do Not Track”.
Per determinar S. SI QUALSEVOL dels Serveis de Tercers Que utilizació Accepta Sol·licituds “Do Not Track”, si us plau llegiu SEUS Polítiques de privacitat.
Modificació of this Política de privacitat

El responsable de Tractament es reserva el dret de modificar this Política de privacitat en any Moment notificant-ho als Usuaris un Través de this page. Es Recomana fortament Que revisin this page amb Freqüència, Prenent Com Referència La Data de l’última modificació indicada al final. A El cas de Que Un Usuari Estigui en Desacord amb Alguna de les Modificacions Realitzades 1 this Política, l’Usuari haurà de cessar en el ÚS of this Aplicació i podra Sol·licitar al responsable de Tractament de Elimineu Que SEUS Dades Personals. Excepte Que Indiqui el contrari, la Política de privacitat Vigent En Cada Moment Sera d’Aplicació una cua Tots Les Dades Personals El responsable de Tractament Haia recollit Fins then.
Informació about this Política de privacitat

El responsable de Tractament és responsable of this Política de privacitat

Política de galetes Resumida

Darrera revisió: 23 des 2016